PrimaTest DOA 6 test za dokazivanje droga u urinu

AMP/BZO/COC/THC/MDMA/MOR

PrimaTest DOA 6 je imunokromatografski test za kvalitativno dokazivanje više vrsta droga i metabolita droga u urinu pri sljedećim prijelomnim (graničnim) koncentracijama:

Ova analiza daje samo preliminarni kvalitativni rezultat testa. Kako biste dobili potvrđeni analitički rezultat, upotrijebite specifičniju alternativnu kvantitativnu analitičku metodu. Kao potvrda poželjna je plinska kromatografija / masena spektrometrija (GC / MS). Primijenite kliničku i profesionalnu procjenu na bilo koji rezultat testiranja na droge, osobito kad se dobiju preliminarni pozitivni rezultati.

Kako se rabi?

Tester i uzorak urina moraju biti na sobnoj temperaturi (15-30 °C) prije ispitivanja.

1) Izvadite tester iz folije.

2) Skinite poklopac s testera. Na testeru napisati podatke o ispitaniku ili kontroli.

3) Uronite upijajući vrh u uzorak urina na 5 sekundi. Pazite da plastični dio testa nije uronjen u uzorak urina.

4) Vratiti poklopac na upijajući vrh i postavite uređaj ravno na neku neupijajuću čistu površinu.

5) Očitajte rezultate testiranja 5 minuta. NEMOJTE OČITAVATI REZULTATE NAKON 6 I VIŠE MINUTA.

Kako očitati rezultate?

NEGATIVAN: Pojavljuju se dvije crte.* Jedna obojena crta trebala bi biti u području kontrole (C), a druga vidljiva obojena

crta u blizini bi trebala biti u području testa (T). Ovaj negativni rezultat ukazuje na to da je koncentracija droge

ispod razine koja se može utvrditi.

* NAPOMENA: Nijansa boje u području testne crte (T) će varirati, ali se treba smatrati negativnim kad god postoji

čak i blijeda obojena crta koja se može slabo razlikovati.

POZITIVAN: U području kontrole (C) pojavljuje se jedna obojena crta. U području testa (T) ne pojavljuje se crta. Ovaj

pozitivan rezultat ukazuje da je koncentracija droge iznad razine koja se može utvrditi.

NEVAŽEĆI: Ne pojavljuje se kontrolna crta. Nedovoljna količina uzorka ili nepravilna postupovna tehnika su najvjerojatniji

razlozi za nepojavljivanje kontrolne crte. Provjerite postupak i ponovite test pomoću novog testera. Ako se

problem nastavi, prekinite s korištenjem serije i kontaktirajte dobavljača.

 

 

Gdje mogu kupiti?

Primatest DOA6 možete naručiti i kupiti u svim ljekarnama u RH.

Pregledi i pretrage u trudnoći