Blog

Primjena lijekova u trudnoći

Primjena lijekova u trudnoći

09.10.2014.

Primjena lijekova u trudnoći vrlo često ne predstavlja problem samo trudnicama već vrlo često i liječnicima. Liječnici izbjegavaju trudnicama propisivati bilo kakve lijekove, ponekad čak i kada su im potrebni, zbog mogućnosti štetnog djelovanja istog na razvoj djeteta. Također, trudnice koje nisu dovoljno informirane o lijekovima u trudnoći imaju paničan strah od njhovog uzimanja. Druga je krajnost kada se trudnoća ne shvaća ozbiljno te se lijekovi koriste nekontrolirano. Zbog toga je važno imati na umu realnu opasnost koju ima uzimanje nekih lijekova tijekom trudnoće i koji stvarno mogu dovesti do različitih oštećenja ploda.

Prekretnicom u liječenju trudnica često se smatra tzv. „talidomidsku katastrofu“. Naime 1961. se uvidjelo da lijek koji se široko pripisivao trudnicama za smirenje i suzbijanje jutarnjih mučnina, dovodi do teških oštećenja ploda. Oštećenja su bila vidljiva kao poremećaj razvoja ekstremiteta i drugih organa. Zanimljivo je da se talidomid počeo primjenjivati još 1958., a tek je 1961. australski ginekolog McBride povezao tu povećanu učestalost malformacija s uzimanjem talidomida. Zbog teških i velikih negativnih posljedica do kojih je talidomid tada doveo (više od 10.000 deformirane djece širom svijeta), u literaturi često možemo pronaći pojam „talidomidske katastrofe“. Talidomidska katastrofa je dovela do prekretnice u praćenju lijekova i nuspojava lijekova, te kod propisivanja lijekova trudnicama.

Problem s propisivanjem lijekova kod trudnica je u tome što nema sigurnih ispitivanja o njihovu djelovanju. Ispitivanja na trudnicama nisu dopuštena zbog etičkih razloga, te zbog toga nema sigurnih podataka o djelovanju nekog lijeka na plod.
Upravo iz tog razloga, poučeni talidomidskim iskustvom, proizvođači se ograđuju te se gotovo na svaki lijek u uputi navode informacije da se lijek ne preporučuje u trudnoći i dojenju ili neku pak drugu, vrlo sličnu formulaciju.
Lijekovi su svrstani u nekoliko kategorija prema svom riziku štetnog djelovanja na plod (teratogenosti). Postoji nekoliko ovakvih klasifikacija i kod nas se najčešće koriste ona Američke agencije za hranu i lijekove (FDA), koja svrstava lijekove u pet kategorija.

FDA klasifikacija rizika lijekova u trudnoći
A- lijekovi koji u kontroliranim ispitivanjima na trudnicama nisu pokazali nikakav rizik za plod, lijek se smije primjenjivati u trudnoći
B- lijekovi koji u ispitivanjima na životinjama nisu pokazali rizik za plod niti je u trudnica koje su ga uzimale bilo oštećenja ploda, međutim nisu provedeni kontrolirani klinički pokusi kod ljudi, ili su ispitivanja na životinjama pokazala štetan učinak ali on nije potvrđen kod žena
C- lijekovi koji su u ispitivanjima na životinjama pokazali štetan učinak, međutim kod žena koje su ih uzimale taj teratogeni učinak nije sigurno dokazan. Ti se lijekovi smiju koristiti samo kada je korist za majku veća od rizika za plod.
D- lijekovi kod kojih je dokazano teratogeno djelovanje i kod životinja i kod ljudi, međutim taj potencijal nije toliko jako izražen te se postojeći rizik može prihvatiti u onim slučajevima kada je njihova primjena apsolutno indicirana (životna ili teška zdravstvena ugroženost majke, ili pak u bolestima koje, ako se ne liječe, imaju veći štetni potencijal za plod od samog lijeka, npr. hipertireoza, epilepsija itd.). Ti se lijekovi koriste samo u akutnim, hitnim i po život opasnim slučajevima
X- lijekovi s izrazito velikim potencijalom štetnog učinka na plod dokazanog i kod ljudi i kod životinja. Apsolutno ih treba izbjegavati u trudnoći.
U X kategoriju svrstava se svega 50-ak lijekova. Valja napomenuti da značajan teratogeni potencijal imaju opojne droge, nikotin i alkohol.

Poseban problem predstavljaju novi lijekovi za koje još nema dovoljno podataka da bi se mogli točno klasificirati u neku od kategorija i zbog toga ih je preporučljivo izbjegavati tijekom trudnoće dok se ne svrstaju u odgovarajuću kategoriju.

Ono na što trudnice trebaju obratiti posebnu pažnju jesu lijekovi u slobodnoj prodaji. Naime, vrlo se često zna dogoditi da ljudi lijekove koje mogu slobodno sami kupiti, ne smatraju lijekovima u pravom smislu i uvjereni su u njihovu apsolutnu neškodljivost te ih ponekad nekritički uzimaju. Mnogi od lijekova, međutim, imaju značajan teratogeni potenijal. Stoga se svaka trudnica prije uzimanja bilo kojeg lijeka, pa makar i onog kojeg sama može kupiti, treba o tome posavjetovati sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Izvor korišten prilikom izrade članka: http://www.adiva.hr/lijekovi-u-trudnoci.aspx
 

Povratak na blog