Blog

Mala kućna ljekarna

Mala kućna ljekarna

22.03.2012.

Pojava samoliječenja sve je učestalija pojava nastala kao posljedica sve veće svijesti pojedinca o važnosti vlastitog zdravlja kao i većoj zainteresiranosti za njegovo očuvanje i poboljšanje. Toj činjenici svakako doprinosi brzina protoka informacija odnosno viši stupanj dostupnosti informacija o načinima liječenja. Nažalost, ponekad takve informacije mogu bolesniku dati pogrešan i nadasve opasan dojam da sve zdravstvene tegobe može sam uspješno liječiti. Upravo iz tog razloga je uloga ljekarnika u odgovornom samoliječenju vrlo značajna. Ona podrazumijeva i potrebu za usmjeravanjem bolesnika liječniku u onim slučajevima kada samoliječenje nije za pojedinog bolesnika pravi odabir.

Samoliječenje je dopušteno samo ukoliko se lijek može uzimati bez neprihvatljiva rizika, pa bi ga trebalo ograničiti samo za suzbijanje simptoma kraćeg trajanja i na uporabu lijekova čije su granice sigurnosti prilično široke.

Unatoč navedenom, kod kuće je dobro imati neke lijekove koji se koriste kod najčešćih, većinom sezonskih tegoba, poput – protiv kašlja, povišene temperature, bola, za dezinfekciju, saniranje lakših ozljeda. Naravno, tome je potrebno dodati i lijekove koje je propisao liječnik, a svakodnevna su terapija u liječenju kroničnih bolesti. Važno je pritom ne zaboraviti da proizvodi koji se kupuju u ljekarni bez liječničkog recepta, mogu imati i potencijalno opasne popratne učinke ukoliko se ne upotrebljavaju na adekvatan način. Ni prirodni pripravci od ljekovitog bilja poput biljnih čajeva, krema ili masti nisu posve neškodljivi, jer i oni mogu štetiti zdravlju ukoliko se nepravilno i/ili pretjerano koriste.

Da bi vaša mala kućna ljekarna bila zadovoljavajuća, vrlo je važno da se već pri odabiru mjesta za kućnu ljekarnu izabere mjesto koje nije vlažno, koje je zaštićeno od sunca i koje nije dostupno dohvatu ni pogledu djece.

Važno je i ne pretjerivati s količinom lijekova koje imamo kod kuće. Nije dobro stvarati velike zalihe jer lijekovi imaju rok valjanosti, nakon čijeg isteka postaju manje djelotvorni, a neki i štetni. Imajte na umu da ukoliko vam neki lijek iznenada zatreba, a nemate ga pri ruci, uvijek vam je na raspolaganju dežurna ljekarna. Preporučujemo da barem dva puta godišnje prekontrolirate stanje kućne ljekarne te provjerite čega je ponestalo, kakvi su rokovi valjanosti preostalih ljekova odnosno jesu li neki od nih promijenili boju ili konzistenciju. Lijekove s isteklim rokom treba na pravilan način zbrinuti, a to znači da ih je potrebno odložiti u za to predviđeni kontejner u ljekarni.

Svaka kućna ljekarna bi trebala sadržavati sljedeća sredstva:
 Protiv bolova (analgetik)
 Za mjerenje tjelesne temperature (toplomjer)
 Za snižavanje povišene tjelesne temperature
 Aktivni ugljen (za prevenciju i liječenje probavnih tegoba)
 Za nadoknadu tekućine i elektrolita kod povraćanja i proljeva
 Za obradu ozljeda (antiseptik, flasteri u nekoliko veličina, sterilna gaza, zavoji različite širine i dužine, škarice)
 Za tretiranje alergijskih kožnih reakcija

U izboru lijekova, potrebno je savjetovati se s liječnikom ili ljekarnikom, jer npr. nije svejedno koji ste lijek za sniženje temperature ili protiv bolova izabrali, što je od osobite važnosti ukoliko imate malu djecu. Poseban oprez je potreban i za vrijeme trudnoće i dojenja, kad su neki lijekovi kontraindicirani kao i kod kroničnih bolesnika, čija terapija može djelovati u interakciji s povremeno uzetim lijekovima. Također, važno je pridržavati se preporučenih doza što je od posebne važnosti ukoliko se radi o liječenju djece, novorođenčadi i dojenčadi. Samoliječenju je važno uvijek pristupiti ozbiljno i odgovorno.
 

Povratak na blog